Press

Media en releases published by the World Energy Council of the Netherlands.

Potentieel Noordzee is gigantisch (NL)

De Noordzee speelt een cruciale rol in de energietransitie waar Noord-West Europa voor staat. Indien overheden en bedrijfsleven nauw samenwerken, kan in deze overgang van fossiele naar groene energie veel waarde voor de samenleving worden gecreëerd; tussen de € 100... Lees meer

North Sea has gigantic potential (EN)

The North Sea should play a crucial role in the energy transition facing North-West Europe. If governmental institutions and businesses work together closely, between € 100 billion and € 200 billion of value can be created for society from this transition from fossil-... Lees meer

Oplossing energietrilemma vraagt om Europese samenwerking

PERSBERICHT Duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid hoeven elkaar niet uit te sluiten’ Oplossing energietrilemma vraagt om Europese samenwerking Europa is een lappendeken aan energiestructuren met een even zo bonte lappendeken aan energiebeleid eromheen.... Lees meer

Benefits of coordination of energy markets

Increasing welfare in Germany and the Netherlands by benefitting from the coordination of energy markets. Benefits in Europe 15 billion annually and NL/GE a few billion direct benefits and huge potential for indirect benefits. WEC has performed a study as to the... Lees meer