Over Ons

De World Energy Council (WEC), opgericht in 1924 in Londen, is een internationaal platform dat zich in brede zin bezig houdt met de wereldenergievraagstukken van vandaag en in de toekomst.

 

De huidige en met name de toekomstige energievraagstukken op wereldschaal behoeven omvangrijke en diepgaande studies om zeker te stellen dat aan de verwachte toekomstige enorme stijging van de vraag naar energie zal kunnen worden voldaan. Dit met name op een duurzame, maar eveneens betaalbare wijze.

 

De WEC informeert globale, nationale en regionale instellingen, overheden en NGO’s door middel van het uitvoeren van (wetenschappelijke) studies en het organiseren van evenementen en symposia op hoog niveau.

 

De WEC is een internationaal netwerk dat opereert in meer dan 90 landen en is sinds 2015 ook actief in Nederland. Met een tiental toonaangevende leden (bedrijven) werkzaam in de (Nederlandse) energiebranche is vorig jaar een nieuwe start gemaakt.

 

Met de uitgifte van twee studies waaronder ‘the Benefits of Co-ordination’ (zie onder “Publicaties / Publications) heeft WEC NL zich al duidelijk gemanifesteerd als belangrijke Nederlandse ‘denktank’ voor overheid, instellingen en bedrijfsleven op het gebied van energievraagstukken. Dit dekt het hele energiespectrum van fossiele brandstoffen tot en met duurzame energiebronnen.

 

About the World Energy Council

World Energy in 4 minuten