Voor de wereld-energie-vraagstukken van nu en de toekomst

Potentieel Noordzee is gigantisch

De Noordzee speelt een cruciale rol in de energietransitie waar Noordwest-Europa voor staat. Als overheden en bedrijfsleven nauw samenwerken, kan in de overgang van fossiele naar groene energie veel waarde voor de samenleving worden gecreëerd: tussen de €100 miljard en €200 miljard. Dat blijkt uit het rapport ‘The North Sea opportunity’ van de World Energy Council Netherlands (WEC), dat vandaag in Brussel aan Christopher Jones, plaatsvervangend DG Energie van de Europese Commissie, is aangeboden.

Save the date for the upcoming North Sea Conference

The World Energy Council is now working on a new International study: ‘Bringing North Sea Energy Ashore Efficiently’.Results of the study will be presented at the 2018 conference. This will once again provide a forum for sharing ideas, presentation of research, and discussions on industry topics.

 

Date: 18 January 2018, 13:00 – 19.00 hours
Location: Rotterdam

 

To request an invitation please send us an email

Request Invitation

Wereld Energie Raad Nederland

De World Energy Council (WEC), opgericht in 1924 in Londen, is een internationaal platform dat zich in brede zin bezig houdt met de wereldenergievraagstukken van vandaag en in de toekomst.

 

De huidige en met name de toekomstige energievraagstukken op wereldschaal behoeven omvangrijke en diepgaande studies om zeker te stellen dat aan de verwachte toekomstige enorme stijging van de vraag naar energie zal kunnen worden voldaan. Dit met name op een duurzame, maar eveneens betaalbare wijze.

 

verder lezen

World Energy in 4 minuten