Voor de wereld-energie-vraagstukken van nu en de toekomst

Potentieel Noordzee is gigantisch

De Noordzee speelt een cruciale rol in de energietransitie waar Noordwest-Europa voor staat. Als overheden en bedrijfsleven nauw samenwerken, kan in de overgang van fossiele naar groene energie veel waarde voor de samenleving worden gecreëerd: tussen de €100 miljard en €200 miljard. Dat blijkt uit het rapport ‘The North Sea opportunity’ van de World Energy Council Netherlands (WEC), dat vandaag in Brussel aan Christopher Jones, plaatsvervangend DG Energie van de Europese Commissie, is aangeboden.

Announcement of a new 2017 study project

After successfully completing last year’s study ‘the North Sea Opportunity’, the World Energy Council is pleased to announce its new project for 2017: Bringing North Sea Energy Ashore Efficiently’. 

Members of our World Energy Council NL are encouraged to contribute to this study. Please read more on this subject by clicking read more

 

read more

Wereld Energie Raad Nederland

De World Energy Council (WEC), opgericht in 1924 in Londen, is een internationaal platform dat zich in brede zin bezig houdt met de wereldenergievraagstukken van vandaag en in de toekomst.

 

De huidige en met name de toekomstige energievraagstukken op wereldschaal behoeven omvangrijke en diepgaande studies om zeker te stellen dat aan de verwachte toekomstige enorme stijging van de vraag naar energie zal kunnen worden voldaan. Dit met name op een duurzame, maar eveneens betaalbare wijze.

 

verder lezen

World Energy in 4 minuten